Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Prof. Andrzej Kokowski

 prof. Andrzej Kokowski – polski archeolog, profesor nauk humanistycznych. Zawodowo związany m.in. z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na której to uczelni doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. Był twórcą Instytutu Archeologii UMCS, obejmując funkcję dyrektora tej placówki. Nagrodę Miasta Hrubieszowa prof. Andrzej Kokowski otrzymał za popularyzację ziemi hrubieszowskiej w Polsce i na świecie oraz za aktywne włączanie się w życie kulturalno-społeczne miasta.

 

Nagroda przyznana na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXI/265/2000 z dnia 23 września 2000 r.