Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto w stowarzyszeniach

 

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Roztocze"

Data przystąpienia: 16.12.2020 r. (na podstawie uchwały Nr 1/IV/2020 Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze z dnia 16.12.2020 r.)

Podstawa prawna członkostwa: Uchwała Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion "Roztocze"

Adres www: https://euroregionroztocze.org.pl/

 

 

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Data przystąpienia: 28.10.2020 r. (na podstawie uchwały Nr 18/2020 Zarządu Stowarzyszenia Instytutu Samorządu Terytorialnego z dnia 18.12.2020 r.)

Podstawa prawna członkostwa: Uchwała Nr XXVII/214/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Adres www: http://irst.lubelskie.pl/

 

 

Związek Miast Polskich

Data przystąpienia: 01.01.2020 r. 

Podstawa prawna członkostwa: Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Adres www: miasta.pl

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion "BUG"

Data przystąpienia: 14.02.2001 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XXV/319/2001 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG

Adres www: euroregionbug.pl

 

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Data przystąpienia: 28.11.2008 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XXVIII/278/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Hrubieszów do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Miejską Hrubieszów w Stowarzyszeniu

Adres www: lgdhrubieszow.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Gotania

Data przystąpienia: 26.02.2016 r.

Podstawa prawna członkostwa: uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Hrubieszów do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Gotania”

Adres www: facebook.com/regiongotania