Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa

Nazwa zadania: II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa

Zadanie inwestycyjne pn. „II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa” współfinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zrealizowano m.in.: budowę 721 m.b. ulic Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej; przebudowę 2 skrzyżowań - drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą gminną ul. Basaja „Rysia”, budowę 2 skrzyżowań między ulicą Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową, budowę chodników, budowę zjazdów do posesji, zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, a także budowę oświetlenia ulicznego. Inwestycja została zakończona 20.08.2020 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 940 817,61 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 514 729,00 zł.