Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza ....

Nazwa zadania:  Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów

Inwestycja ta stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową. Wybudowana sieć wodociągowa zapewnia dostawę wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych.

Do wybudowanego wodociągu włączono istniejący wodociąg w ul. Podzamcze, Czerwonego Krzyża i Ludnej. Sieć wodociągowa została również połączona z nowo wybudowanym wodociągiem w ul. Zamojskiej. W ramach inwestycji wybudowano 554,5 m sieci wodociągowej.

Wartość inwestycji: 908 294,02 zł netto.

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.