Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dc. Dr Jan Gurba

 dc. dr Jan Gurba –  archeolog, związany z ziemią hrubieszowską od 1952 r. biorąc udział w wielkiej ekspedycji na „Grodach Czerwieńskich”. Reaktywował również rozpoczęte w okresie międzywojennym wykopaliska na wielokulturowym stanowisku w Strzyżowie. Jako kierownik Katedry Archeologii UMCS zintensyfikował badania w regionie hrubieszowskim, sam podejmując wykopaliska nad wczesnośredniowiecznym zespołem w Czermnie nad Huczwą. Wiceprezes zarządu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego oraz  redaktor naczelny „Biuletynu TRH”. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Doc. dr. Jan Gurba otrzymał za promowanie Ziemi Hrubieszowskiej w kraju i na świecie oraz odkrywanie tajemnic jej przeszłości.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r.