Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie został powołany Zarządzeniem Nr 562/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszów w dniu 21 lipca 2021 r., na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Do zadań MZZK należy w szczególności:

  • ocena występujących potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  • przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi Miasta wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego;
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  • opiniowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego;
  • opiniowanie danych do planów ochrony infrastruktury krytycznej;

Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pełnią całodobowe dyżury pod numerem telefonu: 515 - 662 - 304