Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa "Mobilny Urzędnik"

Urząd Miasta Hrubieszów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców wprowadził usługę „Mobilny Urzędnik”, polegającą na obsłudze Klientów poza siedzibą Urzędu.

Usługa skierowana jest do osób zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Hrubieszów, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

  • Zasady oraz zakres usług świadczonych w ramach usługi „Mobilny Urzędnik” określony jest w Regulaminie usługi stanowiącym załącznik do Nr 222/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik”.
  • Zgłoszenia można dokonać:

         1) telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod numerem telefonu 84 696 23 80 wew. 22  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -  15.30,
         2) wysyłając e-maila na adres: um@miasto.hrubieszow.pl.

  • W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.
  • Zgłoszenia obsługiwane są w kolejności ich przyjęcia.
  • Usługa jest realizowana w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 14.00.
  • Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu obsługi, w którym jest wolny termin, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych dniach i godzinach pracy Urzędu.
  • Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty.
  • Pracownik w ramach wizyty:

          1) udzieli pomocy w wypełnieniu dokumentów,
          2) udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
          3) przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty i dostarczy je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Urzędzie w dniu ich otrzymania.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 – Agnieszka Wróblewska pok .9  lub pod nr tel. 84 696 23 80 wew. 27.

Do pobrania: