Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski

Osoby kierujące:
1.    Phm. Karol Wojtaszek HR

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

NIP: 946-24-79-993

Adres siedziby: ul. Rynek 13, 20-111 Lublin, ul. Nowa 11, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    1 Hrubieszowska Drużyna Harcerzy „Ogień” drużynowy Damian Skiba – tel. 538121266, skiba@zhr.pl
2.    1 Hrubieszowska Drużyna Harcerek „Sosna”  - drużynowa Klaudia Salomon-

Cele statutowe:
1.    Wychowanie człowieka metodami harcerskimi:
- w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego
- do wiadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego,
2. Upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
•    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
•    wypoczynku dzieci i młodzieży;
•    promocji i organizacji wolontariatu;
•    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.