Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Zdalna szkoła"

28 laptopów dla miejskich szkół w ramach projektu “Zdalna Szkoła”

Miasto Hrubieszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 70 tys zł na zakup komputerów dla szkół miejskich.

Projekt jest realizowany w ramach odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Laptopy marki Dell oraz słuchawki będą przeznaczone dla tych uczniów, którzy nie mogli kontynuować realizacji podstawy programowej w domach z powodu braku wymaganego sprzętu.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 70 000 zł, do 3 szkół podstawowych w Hrubieszowie trafił sprzęt dla 28 uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.