Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów

Nazwa zadania: Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów

W ramach zadania pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 stworzono m.in. platformę projektową, wdrożono e-dziennik oraz e-podatki, elektroniczną obsługę rady, wdrożono platformę gis (system informacji geograficznej), system e-wodomierz czy system usprawnienia obsługi petentów. Projekt zakończono w lipcu 2020 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 583 569,76 zł, w tym dofinansowanie 2 116 976,00 zł.