Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucje okołobiznesowe

Instytucje okołobiznesowe funkcjonujące w Hrubieszowie

  1. Firmy ubezpieczeniowe, zajmujące się doradztwem finansowo-ubezpieczeniowym
  2. Kancelarie prawne i notarialne
  3. Banki - w mieści funkcjonują oddziały wielu banków działających w kraju oferujących produkty dla przedsiębiorców
  4. Biura rachunkowe i doradcze
  5. Organizacje przedsiębiorców:

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów,
ul. Partyzantów 9
tel. 84 696 30 05
Aktywizacja życia społecznego i gospodarczego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promocji miasta Hrubieszów i powiatu hrubieszowskiego.

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Porozumienie i Rozwój
ul. Ludna 15
22-500 Hrubieszów
Zrzeszanie prywatnego handlu i usług, wspieranie i promocja lokalnych firm, w tym rzemieślniczych, oraz przedsiębiorczości.

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Lepsze Jutro" Działalność LGD to szereg ściśle ze sobą powiązanych działań zaplanowanych i szczegółowo opisanych w LSR w latach 2016-2023. LGD opracowało plan komunikacji ze społecznością lokalną w którym szczegółowo określiła  zasady informowania o swoich działaniach związanych z funkcjonowaniem i wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania
Adres siedziby:

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: (084) 696 20 77

e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl
Strona: http://www.lgdhrubieszow.pl

6. Instytucje finansowe:

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 63 88
fax 84 696 63 65
email: us0605@lb.mofnet.gov.pl

Informacja w zakresie podatku PCC: 84 696 63 66
Informacja w zakresie podatku PIT, VAT: 84 696 63 75
Informacja w zakresie JPK_VAT: 84 696 63 86
Informacja w zakresie wydawania zaświadczeń: 84 696 63 66

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30
Punkt kasowy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00
W sprawach skarg i wniosków:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie – poniedziałek  9:00 – 10:00
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego: piątek 9.00 - 10.00

Więcej informacji na stronie: https://www.lubelskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-hrubieszowie

ZUS Inspektorat w Hrubieszowie
(podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
22-500 Hrubieszów,
ul. 3-go Maja 8 a

Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT:
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zasięg terytorialny:
Miasto: Hrubieszów
Gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice

Godziny pracy:
Godziny obsługi klientów: poniedziałek - piątek 8.00-15.00
Godziny urzędowania: 7.00-15.00
Przyjmowanie skarg i wniosków:
Kierownik Inspektoratu codziennie w godzinach pracy 07.00-15.00

Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl