Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne GROSSUS

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne GROSSUS

Osoby kierujące:
1.    Grzegorz Dańczuk – Prezes
2.    Rafał Chrzanowski – VicePrezes
3.    Łukasz Długosz - Skarbnik

Data rejestracji: 14.10.2020 r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000864959

Regon: 38729230400000

NIP: 919-183-39-21

Adres siedziby: ul. Przemysłowa 14, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Grzegorz Dańczuk– Prezes, tel. 533415850, stowarzyszeniegrossus@gimail.com

Cele statutowe:
1.    Celem stowarzyszenie jest prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymania i popularyzacji tradycji narodowej i pielęgnowania polskości.

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
•    podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wizytówka organizacji:
Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie dzięki któremu zrealizowano wspólnie badania na rzecz dziedzictwa i kultury narodowej. Stowarzyszenie zajmuję się także zapomnianymi cmentarzami by przywrócić im blask oraz odkrywa zapomnianą historię Hrubieszowa i okolic.