Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne

 Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne – zostało założone w 1991 r. przez Pana Romana Gumielę i grupę pasjonatów muzyki. Jest to jedyna w mieście placówka, która kształci uzdolnione dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumentach i śpiewie. Szeroki program edukacyjny Towarzystwa aspiruje do poziomu średnich szkół muzycznych. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne otrzymało z okazji Jubileuszu 25-lecia, w uznaniu zasług na polu krzewienia i popularyzacji wrażliwości muzycznej, rozwijania zainteresowań i talentów uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Miasta.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/2016 z dnia 27 października 2016 r.