Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym KRES

Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym KRES

Osoby kierujące:
1.    Paweł Tarasiuk – Prezes Stowarzyszenia
2.    Sylwia Dzida – Vice Prezes
3.    Dorota Ślifierz – Vice Prezes

Data rejestracji: 28.12.2005r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000152313

Regon: 110706500

NIP: 5632129104

Adres siedziby: ul. Nowa 75, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Paweł Tarasiuk– Prezes Stowarzyszenia tel. 662599796, 84 696-44-67

Cele statutowe:
1.    Inicjowanie i przeprowadzanie wszechstronnych działań zmierzających do przeciwdziałania wszelkim występującym formom patologii społecznych
2.    Organizowanie pomocy charytatywnej dla osób ubogich, opuszczonych i wszystkim innym, którym jest niezbędna

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    Działalności charytatywnej;
•    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wizytówka organizacji:
Stowarzyszenie „KRES” zabezpiecza Miasto Hrubieszów jak i Powiat Hrubieszowski i zarazem Województwo Lubelskie od przybywających w coraz większej liczbie bezdomnych. Osiągnięciem Stowarzyszenia jest ponadto dobra współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz ubogich w zakresie pomocy żywnościowej.