Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w ul. Wiśniowej wraz z wpięciem sieci w ul. Batalionów Chłopskich. Łączna długość wybudowanej sieci – 70,2 mb.

Wartość zadania: 48 932,89 zł netto.

 Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.