Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Marszałek Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski - polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Rada Miejska na posiedzeniu 14 maja 1935 r. uchwaliła nadanie honorowego obywatelstwa miasta Hrubieszowa za zasługi dla państwa i narodu polskiego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.