Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej od ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Teresówka ...

Nazwa zadania: Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej od ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Teresówka łącznie z posesjami o numerach 175/177/179 oraz ulica Leśmiana osiedle domów jednorodzinnych od ulicy Zamojskiej w miejscowości Hrubieszów o łącznej długości 4 133,0 mb.

W ramach zadania, które podzielono na trzy etapy wykonano modernizację i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych. W ramach pierwszego etapu prac zakończonych w maju 2019 roku odebrano 1 540,00 m sieci wodociągowej, w drugim etapie

w grudniu 2019r. nastąpił odbiór 1 676,50 m sieci wodociągowej, natomiast w trzecim etapie w 2020r. 1 416,00 m.

Łączna wartość zadania: 2 948 250,00 zł netto.

Fot. Nr 1. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zamojskiej.