Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne

Osoby kierujące:
1.    Małgorzata Danilczuk – Prezes Zarządu
2.    Iwona Agata Skowrońska – Vice Prezes Zarządu
3.    Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu
4.    Katarzyna Rajtak – sekretarz
5.    Magdalena Tychmańska - Skarbnik

Data rejestracji: 08.03.2002r.

Forma prawna: stowarzyszenie zwykłe

KRS/nr rejestru: 0000095588

Regon: 951093896

NIP: 919-16-58-694

Adres siedziby: ul. 3 Maja 7 pok.14, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:
1.    Małgorzata Danilczuk– Prezes Stowarzyszenia, edi_dm@wp.pl

Cele statutowe:
1.    Działanie na rzecz upowszechniania i umacniania przywiązania do wartości i wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni
2.    Stwarzanie warunków do tworzenia silnych więzi międzyludzkich

Główne statutowe obszary działań w zakresie:
•    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
•    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
•    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

Wizytówka organizacji:
- organizacja koncertów i wyjazdów dla dzieci i młodzieży Erasmus
- realizacja projektów Erasmus Fundacja…….
- realizacja projektu „Łączy nas miłość do folkloru”
- realizacja projektu „Eco You”