Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie

Nazwa zadania: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie.

W ramach zadana inwestycyjnego pn. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” wykonano termomodernizację budynków Hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zakres robót na budynku Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (HOSiR) obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych, montaż dodatkowej elewacji na istniejącej obudowie, ocieplenie cokołów, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki wejściowej, wymianę parapetów, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę wywietrzaków na dachu, wykonano instalację odgromową, ułożenie opaskę wokół budynku, remont schodów przy wejściach od strony północnej, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zamontowano instalację solarną do podgrzewu c.w.u.

Natomiast zakres robót na budynku ŚDS obejmował ocieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej w piwnicy, wymianę źródeł ciepła na LED, wymianę instalacji c.o. (w części sanitarnej) oraz roboty instalacyjne w zakresie c.w.u., kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową. Inwestycja została zakończona w 2019 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 004 867,36 zł, w tym dofinansowanie 1 102 358,29 zł.

Źródło: Urząd Miasta Hrubieszów i portal lubiehrubie.pl