Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Ks. Biskup prof. Jan Śrutwa

 Ks. Biskup prof. Jan Śrutwa – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy lubelski w latach 1984–1992, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1988–1989, biskup zamojsko-lubaczowski w latach 1992–2006, od 2006 biskup senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Nagrodę Miasta Hrubieszowa ks. biskup prof. Jan Śrutwa otrzymał za pełną troski duszpasterskiej opieki, częste wizyty i spotkania ze społeczeństwem naszego miasta a także wspieranie wielu inicjatyw służących mieszkańcom Hrubieszowa.

 

Nagroda przyznana na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXI/263/2000 z dnia 23 września 2000 r.