Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa pomostu pływającego

Nazwa zadania: Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem

W ramach zadania zagospodarowana została przestrzeń przy brzegu rzeki Huczwy przy ul. Ciesielczuka. Został wykonany pomost pływający o wymiarach 6,20 x 2,32 m wraz z trapem. Dodatkowo zostało zakupione wyposażenie: 9 kajaków 2-osobowych oraz 5 kajaków 1-osobowych wraz z kapokami oraz wiosłami.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowita wartość zadania to 113 535,40 zł, wartość otrzymanego dofinansowania z PROW to 47 436,00 zł.