Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem.

Opis inwestycji

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem” współfinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych. Polegało na przebudowie 630 mb. ulicy bocznej Gródeckiej w Hrubieszowie. Wykonano demontaż oświetlenia ulicznego, wzmocnienie nawierzchni ulic gminnych, regulację wysokościową istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów, wykonanie chodników obustronnych, rekultywację istniejącego pobocza gruntowego, budowę kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 297 479,55 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 203 917,00 zł.