Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna

 Miejska Biblioteka Publiczna – to najstarsza instytucja upowszechniania kultury w Hrubieszowie – kontynuuje tradycje powstałej w 1922 r. Centralnej Biblioteki Powiatowej, która w okresie międzywojennym uzyskała wysoki poziom rozwoju. MBP aktywnie włącza się w duże przedsięwzięcia kulturalne w Hrubieszowie. W ciągu ostatnich lat pomagała w organizacji wielu wydarzeń miejskich i uroczystości. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała za 80-letnie upowszechnianie czytelnictwa, popularyzację historii i tradycji Hrubieszowa oraz edukację regionalną młodego pokolenia.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 2/2002 z dnia 2 maja 2002 r.