Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie

Opis inwestycji: Zakres inwestycji obejmujebudowę  drogi gminnej– ul. Armii Krajowej w Hrubieszowie, w szczególności: budowę jezdni, poboczy, zjazdów zwykłych, utwardzenie terenu kruszywem, wykonanie oznakowania pionowego. Długość budowanego odcinka jezdni to 329,50 m. Zostanie również wykonane oświetlenie przy tej drodze.

Umowa z wykonawcą zadania - firmą Wojtal sp. z o.o. została  podpisana 1 lutego 2024 r. Termin realizacji to 7 miesięcy.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 683 532,24 zł.