Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

 Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie – Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica powstało w 2001 roku. Zajmuje się ochroną zabytków kultury umysłowej i materialnej regionu hrubieszowskiego, upamiętnieniem regionalnych miejsc pamięci narodowej. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie otrzymało za 40- letnie dokumentowanie i popularyzowanie tradycji Miasta Hrubieszowa oraz rozbudzanie zainteresowań młodego pokolenia dziejami naszego Miasta.

 

Nagroda przyznana na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXI/268/2000 z dnia 23 września 2000 r.