Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i montaż przenośnika skratek dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków

Zadanie: Dostawa i montaż przenośnika skratek dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków

Przedmiotem inwestycji była dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego bezwałowego przenośnika skratek dla potrzeb oczyszczalni ścieków przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie. Przenośnik transportuje skratki z poziomu posadowienia krat taśmowo-hakowych na poziom posadowienia kontenera na skratki. W przedmiotowej realizacji to ok. 7 metrów wysokości w różnicy poziomów. Zamontowany przenośnik skratek jest kompatybilny z urządzeniami zamontowanymi na obiekcie tj. z automatycznymi kratami taśmowo-hakowymi oraz prasopłuczką.

Wartość inwestycji wyniosła 59 000 zł netto

 Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.