Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektor IOD

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Hrubieszów jest Pani Małgorzata GRELA.

Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Hrubieszów można się skontaktować poprzez email: iod@miasto.hrubieszow.pl lub pisemnie na adres Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów z adnotacja „Ochrona danych osobowych”.

-------------------------------------
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.