Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Czyste powietrze”

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić:

- do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,

- do 47 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,

- do 79 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba fizyczna – właściciel/współwłaściciel:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania). Aby ubiegać się o wyższe dofinansowanie, trzeba mieć zaświadczenie wystawione przez swoją gminę, że przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

- 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych

- 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych (poziom podwyższony)

lub

- 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych

- 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych (poziom najwyższy).

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów, w pokoju nr 12 oraz pod nr tel. 84 6962380, wew. 55 działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W punkcie można poznać założenia programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz otrzymać pomoc w rozliczeniu.

Punkt czynny jest w dniach:

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Środa: 9:00 – 11:00

Piątek: 11:30 – 15:30

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją programu na stronie internetowej programu Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/