Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto w rankingach

Aktualności - Wyróżnienie

16.12.2022
Zdjęcie grupowe, organizatorzy wydarzenia oraz Marta Majewska Burmistrz z nagrodą
Nasze miasto jest najlepiej zarządzane wśród gmin naszego powiatu.  
07.07.2022
Na stole ułożone są kolejno, list przewodni, granatowa teczka szkoły Głównej Handlowej a na wierzchu dyplom Gmina na 5 dla Miasta Hrubieszów
Badanie przeprowadzono w  687 jednostkach samorządu terytorialnego, wyróżniono tylko 54 w tym...
05.07.2022
Zaproszeni goście siedzą na krzesłach, słuchają przemówienia
Certyfikat przyznawany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina Miejska...
30.06.2022
Sekretarz Miasta Monika Podolak rozmawia z przewodniczącą stowarzyszenia podczas uroczystości, składa jej życzenia i gratuluje jubileuszu
„Bursztynowy Łuk Amazonki” dla Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
08.06.2022
Laureatki nagród wyłoniono w kategoriach Działalność Społeczna, Innowacje i Nowe Technologie,...
27.05.2022
Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska odebrała z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki Dyplomy...
15.02.2022
Podsumowanie Systemu Sportu Młodzieżowego w 2021 roku w województwie lubelskim.
26.11.2021
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Hrubieszów został wyróżniony przez Ministerstwo Klimatu i...
28.10.2021
Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała nagrodę Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.
27.10.2021
Miasto Hrubieszów otrzymało tytuł „Gmina przyjazna Seniorom” w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora...
21.06.2021
Miasto Hrubieszów otrzymało tytuł „Samorządu przyjaznego Seniorom”.
11.12.2020
Miasto Hrubieszów znalazło się  w  gronie  laureatów  konkursu  organizowanego  przez  Instytut ...

Strony