Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Dwór Du Chateau

 

        

 

 

Barokowo - klasycystyczny dwór wzniesiony został w 1791 roku, na miejscu dominium hrubieszowskiego – obszaru, na którym usytuowany był dawny zamek, zniszczony w wyniku najazdu wojsk Bohdana Chmielnickiego. Na przestrzeni lat kolejno zmieniali się właściciele posiadłości. Warto wspomnieć, iż na początku XIX wieku obiekt znajdował się w posiadaniu ks. Stanisława Staszica. Dopiero w 1848 r. hrubieszowski dwór  na dłuższy czas przeszedł w posiadanie rodziny du Chateau. Wówczas nabył go  Piotr Aleksander du Chateau. Jego ojciec był oficerem w wojsku napoleońskim i pochodził z  miasteczka Bessin w południowej Francji, gdzie członkowie rodziny du Chateau od ponad 300 lat byli dziedzicznymi rejentami. 

Początkowo we dworze znajdowała się i prężnie funkcjonowała apteka, a w okresie caratu działała tam tajna szkoła dla dziewcząt, którą prowadziła przedstawicielka rodu du Chateau.

W okresie okupacji hitlerowskiej, stacjonujący we dworze Niemcy, w 1941 r. przebudowali wnętrze i dobudowali do korpusu głównego od strony wschodniej oficynę. Wtedy to obie oficyny zostały połączone z dworem za pomocą łączników. Ostatecznie rzut przyziemia dworu wraz ze złączonymi z nim oficynami otrzymał plan skróconej litery „U”. Po zakończeniu II wojny światowej budynek stał się siedzibą NKWD.

Dwór obecnie zaadaptowany został do celów muzealnych. Prężnie działające muzeum im. ks. Stanisława Staszica zlokalizowane jest w głównym budynku dworu i oficynie wschodniej, zaś w oficynie zachodniej mają swoje siedziby Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina.

Muzeum hrubieszowskie pochwalić się może atrakcyjnymi zbiorami przedstawiającymi bogatą historię i kulturę regionu, w tym dziedzictwem kulturowym w postaci obrazów autorstwa wybitnego malarza Pawła Gajewskiego. Dziś prace artysty można spotkać jedynie w zbiorach prywatnych, na wystawie w Lwowskiej Galerii Sztuki oraz w naszym hrubieszowskim muzeum. Ponadto wśród prezentowanych muzealnych wystaw, odnaleźć można tę poświęconą założonemu tu przez Staszica Towarzystwu Rolniczemu Hrubieszowskiemu.  Wyróżnić należy także dział archeologii, w którym to znajdują się ekspozycje o fenomenalnej wartości naukowej, poświęcone osadnictwu pradziejowemu ziemi hrubieszowskiej. 

Muzeum udostępnione jest dla zwiedzających przez cały rok od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem świąt państwowych.

Lokalizacja: ul. 3 Maja 11

 mapa

Kontakt:  (84) 696-27-83

Adres www:  www.muzeum-hrubieszow.com.pl