Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Rada Sportu

Miejska Rada Sportu stanowi kolegialny organ pomocniczy Burmistrza o charakterze opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej.

Do zadań Rady należy m. in.:

  • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kultury fizycznej;
  • inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz doradztwo przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta;
  • propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Podstawę prawną funkcjonowania Rady stanowi Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu i zasad powoływania członków oraz ustalenia regulaminu działania Miejskiej Rady Sportu w Hrubieszowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzenia Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Członkowie Miejskiej Rady Sportu

Siedziba Rady – ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

Obsługa administracyjna Rady inspektor ds.  komunikacji społecznej, turystyki i sportu,  Aneta Klimczak, tel. 84 696 23 80 wew. 51, e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl