Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta dla uczniów szkół w Hrubieszowie.

03.06.2019

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej i mamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu w wysokości od 3 do 10 mln euro, przy poziomie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowalnych. Istotnym elementem warunkującym pozytywną ocenę projektu jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy problemów i potencjałów miasta, przy włączeniu społeczności lokalnej w konsultacjach nad procesem prac projektowych i planowania działań.

Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa  i służy do wzmocnienia zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców  w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy  jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w aplikowaniu o bezzwrotne środki finansowe na rzecz podniesienia standardów życia mieszkańców naszego miasta. Ankiety są ANOMINOWE, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi stawiając znak „x” .

Do pobrania: