Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

31.08.2023
12 września br. na terenach zielonych Hrubieszowskiego Domu Kultury, odbędą się Senioralia.
21.08.2023
W dniu 19 sierpnia Zarząd Osiedla Garnizon i Żeromskiego zorganizował Piknik Rodzinny.
04.08.2023
Ultramaraton przejedzie przez Hrubieszów 12 sierpnia 2023 r., a punkt kontrolny będzie znajdował...
25.07.2023
7 lipca odbyły się Mistrzostwa Polski Wschodniej w Kolarstwie – Jazda indywidualna na czas.
24.07.2023
20 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie odbyła się kolejna edycja Turnieju Szachowo...
17.07.2023
19 edycja koncertu folklorystycznego odbyła się 14 lipca przed Hrubieszowskim Domem Kultury.
12.07.2023
grafika poglądowa
14 lipca 2023 r. godz. 16:30 na scenie na placu przy Hrubieszowski Dom Kultury odbędzie się...
14.06.2023
Kobieta mówi do mikrofony, za nią stoi młodzież w strojach ludowych
10 czerwca na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Rubienalia.
13.06.2023
grafika poglądowa
Zapraszamy na Obchody 80. Rocznicy Akcji Reinhardt na obszarze Lubelszczyzny i Miasta Hrubieszowa.  
09.06.2023
4 czerwca już po raz kolejny odbyły się zawody wędkarskie organizowane przez Koło PZW nr 43 HSM...
31.05.2023
grafika poglądowa
Z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2023 r. Koło Wędkarskie Nr 43 przy HSM Hrubieszów zaprasza...
31.05.2023
plakat
10 czerwca 2023 r. od godz. 15:00 zapraszamy na HOSiR, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa wiele...

Strony