Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

18.10.2023
grafika poglądowa
Już w najbliższy piątek, 20.10.2023 r. w MBP-HCD odbędzie się lokalny zjazd szkoleniowy dla osób...
17.10.2023
17 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, została podsumowana...
09.10.2023
Trzech uczestników wydarzenia robi sobie zdjęcie
8 października 2023 r. po raz 5-ty biegaliśmy śladami Bolesława Leśmiana po malowniczej trasie...
21.09.2023
Przemawia burmistrz
Jak co roku  biegi stały się okazją do integracji środowiska szkolnego i okolicznych przedszkoli.
21.09.2023
zdjęcie grupowe z nagrodzonymi
„Mistrzostwa Polski Wschodniej w Kolarstwie - Jazda indywidualna na czas” oraz zawody cyklu „Grand...
20.09.2023
Trzy osoby, będą wręczali nagrody w turnieju
 14 września 2023 r. , w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie, odbył się Turniej...
18.09.2023
Zdjęcie artystów
15 września 2023 w Parku Miejskim im. Solidarności w Hrubieszowie odbył się koncert autorskich...
13.09.2023
grafika poglądowa
10 września 2023 r.  Samorząd Mieszkańców Osiedla NR 4 "Śródmieście" w Hrubieszowie zorganizował...
13.09.2023
Hrubieszowskie "Senioralia 2023" za nami!
13.09.2023
grafika poglądowa
Zapraszamy Państwa serdecznie 15 września (piątek) o godz.: 19:00 na koncert autorskich utworów...
11.09.2023
9 września 2023 r. na stadionie HOSiR odbyło się historyczne wydarzenie.
11.09.2023
8 września 2023 r. odbyła się 12. odsłona Narodowego Czytania.

Strony