Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

22.05.2023
19 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa odbyła się...
17.05.2023
19 maja o godz. 11:00 odbędzie się konferencja poświęcona 160. rocznicy Powstania Styczniowego.
10.05.2023
9 maja odbyło się spotkanie z Magdaleną Szefernaker, autorką książki "Mama na obcasach".
04.05.2023
Grafika pogladowa
Zapraszamy na spotkanie z autorką książki "Mama na obcasach", 9 maja o godz. 18.00 w Hrubieszowskim...
28.04.2023
Organizatorzy stoją Burmistrz Miasta Przemawia do uczestników mistrzostw
25 kwietnia 2023 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się etap rejonowy Ogólnopolskich Mistrzostw...
27.03.2023
Grafika poglądowa
Konkurs skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych...
22.02.2023
Zawodnicy po zakończeniu zawodów pozują do zdjęcia z medalami
W dniu 18.02.2023r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie  odbyły się XVI ...
15.02.2023
pióro wieczne leżące na kartce
Wieść niesie, że jaskółka z gżegżółką znad hrubieszowskich pól zapraszają wszystkich chętnych do...
01.12.2022
Dwie kobiety jedna z nich trzyma symboliczny czek
W dniach 25-27 listopada w Hrubieszowskim Domu Kultury, wystąpili artyści z klubów wojskowych i...
25.11.2022
Fotorelacja z obchodów Światowego Dnia Młodych w Hrubieszowie.
18.11.2022
Tancerze na scenie
29 października na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury wystąpiło 170 tancerzy i tancerek.

Strony