Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”. Do pobrania: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/?id=53&action=details&document_id=1847551 

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

04.10.2022
Grupa osób trzyma baner z nazwą wydarzenia
W hołdzie Prusowi i Miastu jego narodzin. W 175. rocznicę urodzin Bolesława Prusa.
26.07.2022
Zastępca Burmistrza Miasta gratuluje organizatorom i artystom, ściska dłoń kobiety
Impreza odbyła się w niedzielę, 24 lipca, na boiskach treningowych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu...
15.07.2022
Kobieta gratuluje dziewczynce, wręcza jaj nagrodę
W rajdzie organizowanym przez Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach wzięło udział aż 130 osób.  
15.07.2022
Festiwal zorganizowany został przez Hrubieszowski Dom Kultury oraz Hrubieszowskie Stowarzyszenie...
07.07.2022
kolaż zdjęć, na pierwszym pani burmistrz gratuluje zawodnikowi udanego meczu, na drugim stoi na scenie wraz z Gwiązdą wieczoru oraz dyrektorem domu kultury, przemawia do publiczności
Mecz towarzyski, blok gier i zabaw oraz spora dawka muzyki.
30.06.2022
Grupa seniorów zmierza w kierunku Hrubieszowskiego Domu Kultury
Hrubieszowska Rada Seniorów  gościła członków Rady Krakowskiej Seniorów i przedstawicieli Klubów...
27.06.2022
Kobieta gratupuje piłkarzowi, stoją na boisku do piłki nożnej
O Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa zagrało aż 12 drużyn!  
10.06.2022
Dialog międzypokoleniowy to trudne zadanie ale Hrubieszów pokazał, że to możliwe.

Strony