Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Walory gospodarcze miasta

Hrubieszów - 19 tysięczne miasto (19 000 mieszkańców stan na 30.06.2011r), z bogatą 600-letnią tradycją i historią, położone nad rzeką Huczwą, stanowiącą dopływ Bugu - niespełna 3 km od granicy z Ukrainą. Jako siedziba stolicy powiatu w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, wypełnia funkcje lokalne i regionalne, w tym administracyjno - usługowe, gospodarcze, kulturalno - edukacyjne i ośrodka współpracy transgranicznej. Właśnie ta ostatnia funkcja, z racji położenia geograficznego ma potencjalne szanse wpływać na sytuację gospodarczą Hrubieszowa (najdalej na wschód wysunięte polskie miasto Unii Europejskiej). Atutem miasta, mającego ambicje stać się jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych oraz usługowo - gospodarczych na wschodniej granicy celnej Unii Europejskiej jest właśnie jego transgraniczne położenie:

  • na ważnych szlakach komunikacyjnych Europy (droga krajowa Nr 74 z Piotrkowa Trybunalskiego do granicy państwa w Zosinie, łącząca stolicę Wołynia Łuck z centrum Polski i Niemcami oraz drogi wojewódzkie Chełm - Hrubieszów - Zosin i Łosice - Terespol - Dorohusk - Zosin - Hrebenne, łączące ważne ośrodki przygraniczne z przejściami granicznymi w Terespolu, Dorohusku, Zosinie i Hrebennem)
  • w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą (przejście drogowe Zosin - Ustiług oraz przejście kolejowe Hrubieszów - Izow, na Linii Hutniczej Szerokotorowej łączącej Ukrainę ze Śląskiem, z nowoczesną infrastrukturą funkcjonującą w ramach hrubieszowskiego węzła kolejowego).

Najbliższe większe miasta to Chełm i Zamość położone w odległości około 50 km oraz podobne wielkością do Hrubieszowa: Krasnystaw w odległości nieco ponad 60 km i Tomaszów Lubelski nieco poniżej 60km.
W sąsiedztwie Hrubieszowa funkcjonują dwie duże cukrownie: Werbkowice od strony zachodniej, przy trasie do Zamościa i Strzyżów od strony wschodniej przy drodze do przejścia granicznego w Zosinie.