Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kramy „Sutki”

 

Przykładem licznych śladów wielonarodowości i wielokulturowości miasta jest wąska uliczka w centrum miasta do złudzenia przypominająca handlowe dzielnice miast południa i Bliskiego Wschodu a to ze względu na charakterystyczne kramy o niezwykłej architekturze. Kramy te zwane „sutkami” od arabskiego słowa suk, które oznacza targowisko mieściły się w dwóch rzędach murowanych budynków, oddzielonych wąską uliczką po środku. Miejsce to pomimo upływu czasu i ciągłych przeobrażeń do dzisiaj spełnia swoją handlową funkcję.

Na fotografiach przedstawiona jest wizualizacja lokali będących własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów – w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno -gospodarcze miasta” następuje przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek „Sutki” 15 i 17.