Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowska Rada Gospodarcza

Hrubieszowską Radę Gospodarczą powołał do życia Burmistrz Tomasz Zając wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Akces do Rady mógł złożyć przedsiębiorca zamieszkały na terenie Hrubieszowa lub prowadzący działalność gospodarczą w mieście.

 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej miasta w następujących obszarach:

 1. Strategia Rozwoju Miasta oraz inne dokumenty strategiczne,
 2. aktywizacja gospodarcza miasta,
 3. partnerstwo publiczno-prywatne,
 4. sieć komunikacyjna miasta i uwarunkowania z tym związane, z uwzględnieniem potrzeb inwestycji gospodarczych,
 5. ochrona środowiska i uwarunkowania rozwoju z tym związane,
 6. wolna przestrzeń inwestycyjna na terenie miasta i związane z tym zagadnieniem uwarunkowania,
 7. promocja miasta i jego walorów,
 8. uchwały podatkowe i opłaty lokalne,
 9. plany zagospodarowania przestrzennego,
 10. promocja i wspieranie przedsiębiorczości.

Członków HRG Burmistrz Tomasz Zając powołał 12 marca 2015 r. Rada liczy 20 przedsiębiorców z różnych branż oraz 5 ekspertów.

Inauguracyjne posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej odbyło się 20 marca 2015 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W dniu 20 kwietnia 2015 r. odbyło się II posiedzenie, więcej w AKTUALNOŚCIACH z działań HRG

Prezydium

 1. Sławomir Kędziera - Przewodniczący
 2. Małgorzata Bocheńska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Piotr Szkalej - Sekretarz
 4. Jarosław Bielecki - Członek
 5. Andrzej Kalbarczyk - Członek

Członkowie

 1. Jarosław Bielecki - przedsiębiorca
 2. Tomasz Czajkowski - przedsiębiorca
 3. Waldemar Grzyb - przedsiębiorca
 4. Andrzej Kalbarczyk - przedsiębiorca
 5. Jarosław Kania - przedsiębiorca
 6. Jarosław Kędziera - przedsiębiorca
 7. Sławomir Kędziera - przedsiębiorca
 8. Eugeniusz Księżyk - przedsiębiorca
 9. Marek Kurys - przedsiębiorca
 10. Dariusz Mękal - przedsiębiorca
 11. Adam Miazga - przedsiębiorca
 12. Michał Miścior - przedsiębiorca
 13. Krzysztof Skrok - przedsiębiorca
 14. Agnieszka Strzelecka - przedsiębiorca
 15. Andrzej Sulewski - przedsiębiorca
 16. Zdzisław Szczęk - przedsiębiorca
 17. Piotr Szkalej - przedsiębiorca
 18. Jacek Szozda - przedsiębiorca
 19. Justyna Tywoniuk - przedsiębiorca
 20. Andrzej Zamojtel - przedsiębiorca
 21. Małgorzata Bocheńska - ekspert
 22. Janusz Fudaliński - ekspert
 23. Katarzyna Kozłowska - ekspert
 24. Leszek Otręba - ekspert
 25. Szymon Zin - ekspert

Podstawy prawne działania

 1. Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 09.02.2015 r. w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta
 2. Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 06.03.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta
 3. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 11.03.2015 r. w sprawie powołania członków Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta