Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Biznes.Lubelskie

Hrubieszów w projekcie „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

Miasto Hrubieszów podjęło współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w celu promocji potencjału gospodarczego regionu. (dotychczasowe działania w zakładce Aktualności )

Urząd Marszałkowski wspólnie z firmą doradczą PwC Polska Sp. z o.o. rozpoczął realizację inicjatywy export.invest.lubelskie w ramach „Marketingu Gospodarczego Województwa Lubelskiego”.

Celem działań jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Inicjatywa ma być impulsem do wdrożenia narzędzi oraz uruchomienia procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Urząd Marszałkowski wspiera działania medialne i PR prowadzone we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego dla firm zlokalizowanych na terenie naszego województwa.

Planowane jest zainicjowanie wydarzeń medialnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tym zakresie oraz zbudowanie katalogu dobrych praktyk, aby jak najskuteczniej wspierać rodzime firmy oraz ich innowacyjne rozwiązania.

W Urzędzie Marszałkowskim powstał Zespół zadaniowy Biznes.Lubelskie, złożony z grupy ekspertów w branżach kluczowych z punktu widzenia gospodarki regionu, zapewniający sprawną i zgodną z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpłatną obsługę firm polskich i zagranicznych, zainteresowanych realizacją projektów inwestycyjnych w województwie lubelskim oraz obsługę polskich przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem poza granicami kraju.

Cele strategiczne systemu wsparcia to:

  1. Wykreowanie wizerunku gospodarczego regionu jako partnera przyjaznego inwestorom.
  2. Wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców.
  3. Zbudowanie spójnego systemu informacji na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu w województwie lubelskim.

Piloci Inwestycyjni dysponują bazą terenów inwestycyjnych greenfield i brownfield, na bieżąco aktualizowaną bazą firm z województwa lubelskiego, z podziałem na branże
i przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.

W zależności od zapotrzebowania inwestora zespół organizuje wizyty studyjne, misje gospodarcze, wyjazdy na targi, spotkania B2B, pośredniczy w kontaktach z uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu. Zespół Biznes Lubelskie wspierają osoby na poziomie powiatu i gminy.

Zespół prowadzi Lubelską Bazę Danych, gromadzącą kompleksowo informacje o:

  1. Potencjale gospodarczym
  2. Regionalnych statystykach gospodarczych
  3. Terenach inwestycyjnych
  4. Specjalizacjach gospodarczych
  5. Firmach w regionie
  6. Ofertach handlowych firm z regionu
  7. Wszelkich innych danych potrzebnych jednostkom samorządu terytorialnego do prowadzenia polityki gospodarczej.

Uruchomiony został także system obsługi inwestora i eksportera mający na celu identyfikację i realizację działań w zakresie wzmocnienia kompetencji, dostarczenia narzędzi na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu w województwie lubelskim oraz stworzenia systemu skutecznie wspierającego napływ i powstanie nowych inwestycji, a także zwiększenie udziału województwa w działalności eksportowej.

Spodziewane efekty tych działań to wzmocnienie wizerunku gospodarczego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, podniesienie jego konkurencyjności gospodarczej i generowanie nowych miejsc pracy w innowacyjnych podmiotach gospodarczych.

Na stronie http://export.invest.lubelskie.pl/ oraz w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/export.invest.lubelskie zamieszczane są wiadomości i artykuły gospodarcze oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach, w tym o naborach dla lokalnych firm na misje gospodarcze i targi międzynarodowe.

Najnowsze informacje, w tym baza ofert inwestycyjnych województwa lubelskiego, znajdują się ponadto na stronie http://www.invest.lubelskie.pl/.