Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

20.12.2023
zdjęcie grupowe wszystkich uczestników
9 grudnia 2023 r. na hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej w piłce...
14.12.2023
zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia
8.12.2023 r. na hali HOSiR odbyły się lekkoatletyczne zawody dla dzieci szkolnych.
17.11.2023
10 listopada w Hrubieszowie, odbył się cykl bezpłatnych warsztatów, konsultacji i badań w zakresie...
14.11.2023
18 listopada odbędzie się konkurs piosenki patriotyczne "Dla Ciebie Polsko".
03.11.2023
W sobotę 28 października zespół wokalny "Hubal" obchodził Jubileusz 5-lecia działalności.
03.11.2023
27 października uroczyście otwarto pracownię modelarstwa lotniczego  w Hrubieszowskim Domu Kultury.
25.10.2023
Burmistrz gratuluje uczestnikom turnieju
12 października 2023 r. odbył się XXII Turniej Piłki Nożnej „Kto lepszy?” dla uczniów z klas I-VIII...
23.10.2023
Grafika poglądowa
Jubileusz 5-lecia zespołu HUBAL 28 października 2023 r. godzina 14:00.
23.10.2023
Mężczyzna przemawia do zebranych gości
Tegoroczny lubelski BiblioLAB odbył się 20 października 2023 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki...
18.10.2023
grafika poglądowa
10 listopada 2023 r.  już po raz trzeci odbędzie się wydarzenie profilaktyczne organizowane przez...
18.10.2023
grafika poglądowa
Już w najbliższy piątek, 20.10.2023 r. w MBP-HCD odbędzie się lokalny zjazd szkoleniowy dla osób...
17.10.2023
17 października w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, została podsumowana...

Strony