Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”. Do pobrania: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/?id=53&action=details&document_id=1847551 

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

27.03.2023
Grafika poglądowa
Konkurs skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych...
22.02.2023
Zawodnicy po zakończeniu zawodów pozują do zdjęcia z medalami
W dniu 18.02.2023r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie  odbyły się XVI ...
15.02.2023
pióro wieczne leżące na kartce
Wieść niesie, że jaskółka z gżegżółką znad hrubieszowskich pól zapraszają wszystkich chętnych do...
01.12.2022
Dwie kobiety jedna z nich trzyma symboliczny czek
W dniach 25-27 listopada w Hrubieszowskim Domu Kultury, wystąpili artyści z klubów wojskowych i...
25.11.2022
Fotorelacja z obchodów Światowego Dnia Młodych w Hrubieszowie.
18.11.2022
Tancerze na scenie
29 października na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury wystąpiło 170 tancerzy i tancerek.
24.10.2022
Kobieta przekazuje kwiaty drugiej kobiecie
Pod takim hasłem odbyły się obchody 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.  
04.10.2022
Grupa osób trzyma baner z nazwą wydarzenia
W hołdzie Prusowi i Miastu jego narodzin. W 175. rocznicę urodzin Bolesława Prusa.
26.07.2022
Zastępca Burmistrza Miasta gratuluje organizatorom i artystom, ściska dłoń kobiety
Impreza odbyła się w niedzielę, 24 lipca, na boiskach treningowych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu...
15.07.2022
Kobieta gratuluje dziewczynce, wręcza jaj nagrodę
W rajdzie organizowanym przez Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach wzięło udział aż 130 osób.  
15.07.2022
Festiwal zorganizowany został przez Hrubieszowski Dom Kultury oraz Hrubieszowskie Stowarzyszenie...
07.07.2022
kolaż zdjęć, na pierwszym pani burmistrz gratuluje zawodnikowi udanego meczu, na drugim stoi na scenie wraz z Gwiązdą wieczoru oraz dyrektorem domu kultury, przemawia do publiczności
Mecz towarzyski, blok gier i zabaw oraz spora dawka muzyki.

Strony