Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

28.05.2024
Koło PZW nr 43 HSM Hrubieszów zaprasza na otwarte zawody wędkarskie dla dzieci. 2 czerwca 2024 r. (...
27.05.2024
24 maja 2024 roku na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika 27...
23.05.2024
plakaty
25 maja 2024 Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marty Majewskiej - Burmistrza Miasta...
22.05.2024
18 maja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, odbył się charytatywny event "Roztańczony...
13.05.2024
18 maja 2024, przy SP Nr 1 odbędzie się Konkurs Wokalny & Turniej Tańca. Zapraszamy dużych i...
30.04.2024
25 kwietnia 2024 r. odbył się turniej organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie...
14.03.2024
Marta Majewska Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Hrubieszowska Rada Kobiet zapraszają na bezpłatne...
13.03.2024
11 marca 2024 w MBP-HCD odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Szefernaker.
12.03.2024
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Marcinem Szymańskim autorem książek „Na sprzedanej wojnie”, „...
03.03.2024
11 marca 2024 r. o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie z autorką książki "Samorząd na obcasach".
20.02.2024
Pasjonaci modeli szybowców halowych spotkali się w sobotę 17 lutego na XVII Ogólnopolskich Zawodach...
14.02.2024
Uroczysta Inauguracja odbyła się 9 lutego 2024 r. w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa.

Strony