Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont ul. Świerkowej, Orzeszkowej i Sokalskiej

17.06.2019
Urzędowe

Trzy ulice miejskie - Świerkowa, Sokalska i Orzeszkowej doczekały się remontu.

Na ul. Orzeszkowej położono 550 m nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości – po zagęszczeniu – 5 cm. Wcześniej stara nawierzchnia została skropiona emulsją asfaltową. Wyregulowano również studzienki kanalizacyjne. Koszt inwestycji wyniósł 87 207 zł.

Na ul. Sokalskiej wyremontowano odcinek o długości 158 m. Stara nawierzchnia została frezowana i skropiona emulsją asfaltową. Następnie wykonano warstwę wyrównawczą o grubości 3 cm, ponownie skropiono emulsją asfaltową i naniesiono warstwę ścieralną o grubości 4 cm.

Koszt inwestycji 83 903, 44 zł.

Ul. Świerkowa została wyremontowana na odcinku 123 m. Stara nawierzchnia została skropiona emulsją asfaltową. Nałożono warstwę wyrównawczą o grubości 3 cm, ponownie skropiono warstwą asfaltową i naniesiono warstwę ścieralną o grubości 4 cm.

Koszt inwestycji 59 145, 90 zł.

W najbliższym czasie planowany jest remont ulic: Berka Joselewicza, Kopernika, Leśmiana (dojazd do ZOZ -u) Kościuszki i Łaziennej.