Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebyłeś COVID-19 ? Podziel się osoczem!

23.11.2020

                                                        UWAGA
Przebyłeś COVID-19 ? Podziel się osoczem !!!
Zachęcamy wszystkie osoby z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za wyleczone oraz osoby, które przebyły bezobjawowe zakażenie do oddawania osocza.
Potencjalni dawcy proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy, co pozwoli dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania: tel: 535 612 456 , e-mail  ozdrowiency@rckik.lublin.pl

 Więcej informacji:  KLIKNIJ TUTAJ

  • Kto może oddać osocze od ozdrowieńców?
  •  Od kiedy po chorobie można oddawać osocze ozdrowieńcze?
  •  Jakie badania świadczą o przebytym zakażeniu?
  •  Co dyskwalifikuje z oddawania osocza ozdrowieńczego?
  •  Gdzie można oddać osocze?
  •  Jak pobierane jest osocze?
  •  Jak przygotować się do oddania osocza?
  •  Kontakty

Źródło informacji: 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej