Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca wypłaty stypendium szkolnego

28.05.2021
Urzędowe

Informujemy, że w terminie do 30 czerwca 2021 r. można składać faktury będące podstawą wypłaty przyznanych stypendiów szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2021 r.( obejmujące koszty poniesione wyłącznie do zakończenia zajęć edukacyjnych tj. 25 czerwca 2021 r.)
W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o umieszczanie faktur w urnie zlokalizowanej w punkcie obsługi interesantów Urzędu Miasta przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, w zaklejonych kopertach, opisanych imieniem i nazwiskiem osoby, na którą jest wystawiona decyzja oraz z dopiskiem „rozliczenie – stypendium szkolne”