Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania

Załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Hrubieszów

Adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do Urzędu Miasta Hrubieszów (wypełnić formularz umożliwiający złożenie wniosku) konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeśli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (za wyjątkiem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który nie musi być podpisany) lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.

Uwagi:

  1. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  3. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl

 

 

 


 

 WYDZIAŁ FINANSOWO - PODATKOWY

e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl

Formularze deklaracji oraz informacji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019r. dostępne na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 Zwrot podatku akcyzowego

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych

Zwolnienia od podatku od nieruchomości


WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

e-mail: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

e-mail: komunalny@miasto.hrubieszow.pl


 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Wykonywanie transportu drogowego taksówką

 


 WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY

e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

 Jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

 


 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, TURYSTYKI I PROMOCJI

e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl 

Patronat Burmistrza