Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja na wizyty studyjne

02.12.2022
Pozostałe

autokar na granatowym tle, napis zapraszamy na wizyty studyjne do krakowa i rzeszowa

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych do Rzeszowa i Krakowa.

Planowany termin wyjazdów: 6 - 7 grudnia br. do Rzeszowa, 12-13 grudnia br. do Krakowa.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkująca na terenie Miasta Hrubieszów.

UWAGA!  Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia br. na wyjazd do Rzeszowa i do 11 grudnia br. na wyjazd do Krakowa.

Limit miejsc wynosi 25 osób na każdy z wyjazdów.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury o godzinie 9:00 szczegóły spotkania.

Celem wizyt jest wymiana doświadczeń z innymi seniorami angażującymi się na rzecz społeczności lokalnych oraz poznanie dobrych praktyk, ale także zwrócenie uwagi na poziom aktywności i potrzebę wspierania stale poszerzającej się grupy seniorów.

Koszty uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pokrywane są w ramach realizacji projektu "Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji wizytach studyjnych można uzyskać pod telefonem: 84 696 23 80 wewn. 29 lub 42, e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy wersja elektroniczna.

Wersja papierowa formularza jest dostępna w Urzędzie Miasta Hrubieszów, Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 Maja 15, pokój nr 7 i 8.