Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

02.10.2020
Urzędowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta Hrubieszowa do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –1402,00 zł (netto)

  • dla osób w rodzinach – 1056,00 zł (netto) na osobę w rodzinie

oraz znajdujące się w trudnej sytuacji  spowodowanej przez m.in. ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Osoby chętne do otrzymania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,
ul. 3-go Maja 15, tel. 84 696 55 60
- celem uzyskania niezbędnego skierowania.

Pomoc żywnościowa w ramach w/w Programu będzie realizowana, w formie paczek żywnościowych, przez:
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES”
ul. Nowa 75, 22-500 Hrubieszów
- po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Informacje dotyczące terminów wydawania żywności będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej hrubieszow.naszops.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

Szczegółowe informacje dotyczące POPŻ Podprogramu 2020 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .