Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Hrubieszowa

ZARZĄDZENIE NR 953/2023 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa”.

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta oraz budowania tożsamości lokalnej.
Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów, a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

 O Patronat mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć realizowanych w wymiarze:
1) obywatelskim (np. aktywność i edukacja obywatelska, aktywizacja społeczności lokalnej);
2) kulturalnym (np. wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy, publikacje);
3) edukacyjnym (innowacyjne programy, wykorzystanie nowoczesnych technologii);
4) promocji zdrowego stylu życia (np. wydarzenia sportowe, profilaktyka, projekty integracyjne);
5) społecznym (wnoszą znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych);
6) gospodarczym (pobudzają aktywność gospodarczą);
7) patriotycznym;
8) turystycznym.

Chcąc ubiegać się o uzyskanie Patronatu, organizator musi wystąpić do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za termin złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i niefinansowego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów”,  przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: 5ygqup835c/skrytka lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@miasto.hrubieszow.pl (w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym).

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem składa pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Aktualności - Patronat Burmistrza

13.03.2024
11 marca 2024 w MBP-HCD odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Szefernaker.
12.03.2024
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Marcinem Szymańskim autorem książek „Na sprzedanej wojnie”, „...
03.03.2024
11 marca 2024 r. o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie z autorką książki "Samorząd na obcasach".
20.02.2024
Pasjonaci modeli szybowców halowych spotkali się w sobotę 17 lutego na XVII Ogólnopolskich Zawodach...
14.02.2024
Uroczysta Inauguracja odbyła się 9 lutego 2024 r. w Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa.
02.02.2024
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 9.02.2024 r. godz. 12:00, sala konferencyjna Hrubieszowskiego...
29.01.2024
Burmistrz Miasta składa kwiaty przy tablicy pamiatkowej
28 stycznia 2024 r. w Hrubieszowie odbyły się uroczystości 80. rocznicy powstania 27. Wołyńskiej...
21.12.2023
Dzieci stoją na podium, trzymają dyplomy
Blisko 100 uczestników wystartowało w Mikołajkowych Pierwszych Zawodach Pływackich, na Pływalni...
20.12.2023
zdjęcie grupowe wszystkich uczestników
9 grudnia 2023 r. na hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej w piłce...
14.12.2023
zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia
8.12.2023 r. na hali HOSiR odbyły się lekkoatletyczne zawody dla dzieci szkolnych.
17.11.2023
10 listopada w Hrubieszowie, odbył się cykl bezpłatnych warsztatów, konsultacji i badań w zakresie...
14.11.2023
18 listopada odbędzie się konkurs piosenki patriotyczne "Dla Ciebie Polsko".

Strony