Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat Burmistrza

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Mogą nim zostać objęte najważniejsze przedsięwzięcia cykliczne i jubileuszowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, których tematyka jest zbieżna z zadaniami samorządu gminy miejskiej Hrubieszów a także inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji naszego miasta.

Przyznanie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami (program lub regulamin) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą w terminie do 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

Prosimy zainteresowane instytucje i osoby o zapoznanie się z jego treścią.