Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie

03.11.2023
Inwestycje

 

Ogłoszenie o naborze i terminie składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji SIM Lubelskie w Hrubieszowie

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic Pobereżańskiej i Makowej w Hrubieszowie na działce nr 813/15 obręb Śródmieście.

Planuje się powstanie budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjnego, z podpiwniczeniem. Znajdą się tam 23 lokale mieszkalne oraz naziemne miejsca parkingowe, odpowiadające liczbie mieszkań.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 6 listopada 2023 r.  do 6 grudnia  2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:

  • do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów;
  • do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów;
  • do pobrania ze strony internetowej SIM Lubelskie sp. z o.o.
  • w formie papierowej w Urzędzie (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Informacji na temat naboru udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, pokój nr 12 nr tel. 84 696 2380 wew.56.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy:

  • złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1(pok. nr 1, I piętro)
  • złożyć poprzez platformę ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka).
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Hrubieszów (ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM jak i samej inwestycji znajdą Państwo na: www.simlubelskie.pl